No114Rita狐仙姐姐Rita写真专辑39PRita爱尤物

No114Rita狐仙姐姐Rita写真专辑39PRita爱尤物

病则下午潮热,哮声如雷,头疼面赤,盗汗烦躁,昼轻夜重,脉数无力。阳得阴而化,阴得阳而通。

 《短剧方》治吞银环及钗者方。瘫缓不遂,长生变白,肉,野鸡病。

然视其后者而鞭之。至于治痢,有用补法者,有用涩法者,有燥湿者,有升提者,有消之者,有温之者,有分利者,有下之者∶然初时不敢遽以药下之,因时制宜,必审其胃实积固,乃敢推荡耳。

是以气高而哮,抬肩拮项,不得仰卧,面赤头疼,恶寒发热,治宜散表,表散热解,气道流通,庶亦暂可。令女动作,行三八之数,尻急相搏,女阴开舒,自吐精液,女快乃止,百病消。

五味收敛浮散之气,不使飞越,又能滋肺补肾,庶免二脏真阴枯竭。 又醉而交接,喘息气乱,则伤肺,令人咳逆上气,消渴喜怒,或悲惨惨,口干身热而难久立。

内容:《玉房秘诀》云∶若恶女之相,蓬头KT面,槌项结喉,麦齿雄声,大口高鼻,目睛混浊,口及颌有高毛似鬓发者,骨节高硕,黄发少肉,阴毛大而且强,人又多逆生,与之交又云∶女子肌肤粗不御,身体瘦不御,常从高就下不御,男声气高不御,股胫生毛不御,嫉妒不御,阴冷不御,不快善不御,食过饱不御,年过四十不御,心腹不调不御,逆毛不御,身体常冷不御,骨强坚不御,卷发结喉不御,腋偏臭不御,生淫水不御。膜则有形,而脉则以神运,无形者也。

Leave a Reply